โปรแกรมสุขภาพการแพ้อาหารแฝง (Food Intolerance)

สิ่งที่คุณอาจจะไม่เคยรู้ !!! เรื่องที่ดูเล็กอาจซ่อนปัญหาใหญ่ให้กับเรา

คุณมีอาการกวนใจเหล่านี้หรือไม่  … ไปตรวจทุกครั้งก็ปกติ 

หาสาเหตุไม่เจอ อาจเป็นได้ว่าคุณมีภาวะ “แพ้อาหารแบบแฝง”

💚 ท้องอืด ท้องผูก ท้องเฟ้อ 

💚 ปวดท้อง ท้องเสีย ลำไส้แปรปรวน     

💚 ปวดหัวเรื้อรัง ไมเกรน                        

💚 ไอ จาม จมูกอักเสบ ไซนัสอักเสบ หอบหืด คัดจมูก     

💚 ครั่นเนื้อครั่นตัว รู้สึกไม่สบายตัว

💚.ขอบตาดำหรือมีถุงใต้ตา     

💚 สิวเรื้องรัง สิวที่หลัง ปัญหาลมพิษ  ผื่นคัน 

💚 ตัวบวมน้ำ น้ำหนักขึ้น 

อาการแพ้อาหารแบบแฝง Food Intolerance

ใช้เวลานานกว่าจะแสดงอาการ  มักแสดงอาการหลากหลาย แต่ไม่รุนแรง มีอาการเรื้อรัง ไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของอาการนั้นๆ แม้อาการแพ้ไม่รุนแรง แต่ก็อาจเป็นเบื้องหลังของอาการน่ากวนใจบางอย่าง  

      เมื่อพูดถึงการแพ้อาหารทั่วไปแบบเฉียบพลัน  มักนึกถึงอาการคันมีผื่นขึ้นตามตัว หายใจไม่ออก บวมที่ใบหน้า คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย อาการแพ้ดังกล่าวนี้เรียกว่า การแพ้อาหารแบบเฉียบพลัน ร่างกายจะสร้างแอนติบอดีชนิด IgE ซึ่งจะทำปฏิกิริยากับอาหารที่แพ้อย่างรุนแรง

       แต่การแพ้อาหารชนิด “แฝง” จะแตกต่างออกไปโดยร่างกายจะสร้างแอนติบอดี้ชนิด IgG โดยจะทำปฏิกิริยากับอาหารที่แพ้ ซึ่งจะยังไม่แสดงอาการผิดปกติในทันที

       แอนติบอดี ชนิด IgG ที่ร่างกายสร้างขึ้นมาจะค่อยๆทำลายเนื้อเยื่อของเราเองเนื่องจากเข้าใจผิดว่าเป็นสิ่งแปลกปลอม เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป ตราบเท่าที่เรายังบริโภคอาหารที่ร่างกายต่อต้าน จนทำให้เนื้อเยื่อถูกทำลายมากขึ้น การทำงานของอวัยวะนั้นก็เสียไปปรากฏเป็นอาการของโรคเรื้อรัง ต่างๆขึ้นอยู่กับอวัยวะใดที่ถูกทำลายไป โดยที่เราหาสาเหตุที่เกิดโรคนั้นไม่ได้ จะส่งผลต่อร่างกายในหลายระบบของร่างกายตั้งแต่ โรคระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจ ระบบกล้ามเนื้อ ระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น

โรคภูมิแพ้อาหารแฝง คืออะไร?

ภูมิแพ้อาหารแบบแฝงหรือเรียกอีกชนิดว่าแพ้อาหารแบบเรื้อรังนั้น เกิดจากภูมิต้านทานร่างกายชนิด immunoglobulin G (IgG) ที่ร่างกายสร้างมาต่อต้าน

ปฏิกิริยาของอาการแพ้ หลังจากที่ทานอาหารที่แพ้เข้าไป ไม่ได้เกิดขึ้นรวดเร็วทันทีทันใด และร่างกายจะไม่มีการหลั่งสาร histamine จึงไม่เกิดอาการทันที ต่างจากภูมิแพ้แบบปกติ ที่จะมีการหลั่งสาร histamin ทำให้ เกิดอาการแพ้แบบเฉียบพลัน หลังจากได้รับอาหารเข้าไป ซึ่งเกิดจากภูมิต้านทานชนิด IgE (Allergy test)

เนื่องจากการแพ้เกิดภายหลังรับอาหารนาน ทำให้คนที่มีอาการแพ้ต่างๆ ไม่ทราบว่าอาการนั้นเกิดจากอาหารชนิดใด?

เมื่อเราบริโภคอาหารที่แพ้เข้าไป เม็ดเลือดขาว (white blood cell) ได้สร้าง antibody ต่ออาหารที่เราแพ้ เมื่ออยู่ในทางเดินอาหาร antibody ที่ร่างกายสร้างจะจับกับอาหารที่แพ้ เกิดเป็นอนุภาคที่ก่อให้เกิดการอักเสบ แล้วส่งไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย ทำให้เกิดการอักเสบที่ร่างกายตามจุดต่างๆ ทำให้เกิดผื่นแพ้ น้ำมูก ระบบทางเดินอาหาร จะแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล

คนไข้มักจะมีอาการดังกล่าวโดยที่ไม่ทราบสาเหตุ และไม่ว่าจะพยายามหาสาเหตุของการเกิดเราก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกหรือเจาะจำเพาะได้

การแพ้แบบแฝงจะไม่มีการหลั่งสาร histamine ทำให้การทานยาแก้แพ้ซึ่งเป็น anti-histamine ไม่ได้ช่วยให้อาการดีขึ้น จึงจำเป็นต้องตรวจเพื่อให้ทราบว่าแพ้อาหารอะไร เพื่อหลีกเลี่ยงอาหารชนิดนั้น จึงจะทำให้อาการแพ้ของเราดีขึ้นค่ะ

กระบวนการในการตรวจ

  • แพทย์จะทำการซักประวัติการแพ้ ว่าเหมาะสมที่จะตรวจภูมิแพ้อาหารแฝงหรือไม่
  • อธิบายและให้คำแนะนำเบื้องต้น ถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการแพ้ต่างๆ
  • เจาะเลือด ( ไม่ต้องงดน้ำ งดอาหาร)
  • นัดมาฟังผลในอีก 1 สัปดาห์
  • แพทย์จะอธิบายผลการตรวจและให้คำแนะนำในการเลี่ยงอาหารที่แพ้ 3-6 เดือน โดยอาหารที่ทำให้เกิดการแพ้จะแบ่งเป็น 3 ระดับ

ผลการทดสอบแบ่งออกเป็น 3 ระดับ

บ่งบอกความรุนแรงของอาหารที่แพ้

ELEVATED   ร่างกายมีปฏิกิริยาต่ออาหารมากคือแพ้รุนแรงควรงดรับประทาน
BORDERLINE   ร่างกายมีปฎิกิริยาต่ออาหารระดับปานกลาง รับประทานได้สัปดาห์ละ1 ครั้ง
NORMAL   ร่างกายไม่มีปฏิกิริยาต่ออาหารชนิดนั้น สามารถรับประทานได้

เมื่อทราบผลการตรวจแล้วจะมีการรักษาอย่างไร?

ต้องใช้การควบคุมอาหารและปรับวิถีชีวิตในการกิน อาการจะดีขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป
ภูมิแพ้แบบแฝงไม่สามารถทานยาแก้แพ้เพื่อให้อาการดีขึ้น
สีแดง > อาหารที่มีความเสี่ยงสูงหยุดรับประทานอย่างน้อย 3 ถึง 6 เดือน

สีเหลือง > อาหารที่มีความเสี่ยงปานกลางรับประทานได้ 1 ครั้งต่อสัปดาห์

สีเขียว > อาหารที่ไม่มีความเสี่ยงสามารถรับประทานได้ปกติ

ภูมิแพ้อาหารแฝงต่างกับภูมิแพ้แบบเฉียบพลันอย่างไร?

ลักษณะของการแพ้แบบแฝงจะไม่ออกอาการแพ้ในทันที เพราะร่างกายไม่ได้สร้างสาร histamin เมื่อกินยาแก้แพ้ (Anti-histamine)จึงไม่สามารถลดอาการได้ >> ตรวจค่า IgG

ภูมิแพ้แบบเฉียบพลับ จะออกอาการแพ้ทันที มีการหลั่งสาร histamin กินยาแก้แพ้แล้วอาการดีขึ้น >> ตรวจค่า IgE (Allergy)

ภูมิแพ้อาหารแฝงจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่? ต้องตรวจซ้ำ?

เมื่ออายุมากขึ้นภูมิแพ้อาหารแฝงจะน้อยลงเรื่อยๆ ในวัยเด็กจะมีการเปลี่ยนแปลงของการแพ้อาหารแฝง
ในวัยทำงาน ภูมิแพ้อาหารแฝงมักไม่ค่อยเปลี่ยน ตรวจครั้งนึงอยู่ได้หลายปี ถ้าหลีกเลี่ยงอาหารที่แพ้แล้วจะมีอาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดก็ไม่ต้องตรวจซ้ำ แต่ถ้ามีอาการแพ้ใหม่ขึ้นโดยที่มั่นใจว่าได้หลีกเลี่ยงอาหารที่แพ้แล้ว จึงค่อยกลับมาตรวจซ้ำ

เมื่อทราบผลการตรวจแล้วจะมีการรักษาอย่างไร?

ต้องใช้การควบคุมอาหารและปรับวิถีชีวิตในการกิน อาการจะดีขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป ภูมิแพ้แบบแฝงไม่สามารถทานยาแก้แพ้เพื่อให้อาการดีขึ้น

       ในปัจจุบันสามารถตรวจภูมิแพ้อาหารแฝงได้ง่ายขึ้น ผ่านการตรวจ Food Intolerance Test การตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง โดยจะตรวจ Food Intolerance 222 ชนิดอาหาร ครอบคลุมอาหารในกลุ่มหลัก ๆ ดังนี้

✅ กลุ่มผลิตภันณ์จากนม และไข่

✅ ธัญพืช กลุ่มมีกลูเตน

✅ ธัญพืช กลุ่มไม่มีกลูเตน

✅ ผัก

✅ ผลไม้

✅ ข้าวสาลี

✅ ปลา และอาหารทะเล

✅ เนื้อสัตว์

✅ สมุนไพร และเครื่องเทศ

✅ ถั่ว พืชเมล็ด

✅ อื่น ๆ

อย่ารอช้า! มาตรวจสุขภาพด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพที่ไครโอคลินิกกันนะคะ 💚 ตรวจเลือดหา Food Intolerance 222 ชนิดอาหาร 

โปรแกรมตรวจสุขภาพที่ไครโอคลินิก ราคา 17,000 บาท 

มาคู่ลดเหลือ คนละ 15,000 บาท

*ราคานี้รวมค่าบริการและค่าปรึกษาแพทย์ การอ่านผลและวิธีในการรักษาภาวะแพ้อาหารแฝงแล้วค่ะ

Live talk กับพี่หมอนก

(บอกเลยว่าไม่ควรพลาด!)ประเด็นนี้น่าสนใจ

ภูมิแพ้อาหารแฝง 2️⃣2️⃣2️⃣ ชนิด 😷😉

ไม่รู้ว่าแพ้อะไรให้มาจบที่ตรงนี้ ‼️

สนใจปรึกษาคุณหมอ ในสิ่งที่คุณกำลังกังวล คลิกทักแชทหาคุณหมอนกเลยสิค่ะ!!

สนใจติดต่อสอบถาม

ปรึกษาแพทย์ถึงปัญหาและวิธีทางแก้ไข อย่างตรงจุด วางแผนร่วมกันในการรักษาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนกับหมอนกไครโอคลินิกสิคะ

มีข้อสงสัยเพิ่มเติม

ปรึกษาหมอนก เพื่อผลลัพธ์สุขภาพที่ดีที่สุด

หากคุณยังไม่แน่ใจ เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการฟื้นฟูร่างกายด้วยโปรแกรมสุขภาพแบบชะลอวัย ลูกค้าสามารถโทรสอบถาม หรือเพื่อทำการนัดปรึกษาแพทย์

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า